hoibaotro nhandao

Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động trợ giúp người khuyết tật

Với vai trò, trách nhiệm của một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực trợ giúp người khuyết tật, ngay sau khi Thủ tướng...
Chủ nhật, 13 Tháng 10 2013 10:14